DE EN NL
CSR-i - CarmanagmentCSR-i - CarmanagmentCSR-i - Carmanagment

Impress

CRS-i GmbH
Karl-Arnold-Straße 8
D-47877 Willich

Telefoon +49 (0)2154-6073995
CRS-i -BV
Maasstraat 19
6049CB Roermond-NL

Telefoon: +31 (0)85 210 2005

Ust.-Id. Nummer
DE 815 102 426

info@crs-i.com
www.crs-i.com

Directie

Nico Hilderink

Websiteontwerp

design & werbung


Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe CRS-i omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (AVG 2018) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

Hoe gaat CRS-i om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de AVG verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid

CRS-i heeft de inhoud van deze internetpagina's met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en zorgt voor regelmatige updates. De gegevens dienen echter enkel als vrijblijvende en algemene informatie. CRS-i is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de informatie op deze pagina's of voor de storingvrije toegang.